Privacy & Cookies

Mindful Run Leeuwarden is een verantwoordelijke (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Mindful Run Leeuwarden over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. Mindful Run Leeuwarden is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Net als vele andere online bedrijven gebruiken wij cookies (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door onze website) en tracking tools.

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

1. Rechtstreeks van u.
Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een actie, een account creëert, meedoet aan een wedstrijd of gratis prijsvraag, een app downloadt of een product koopt, een reactie op onze websites plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of contact opneemt.

2. Van derden.
Via cookies verzamelen wij, wat wettelijk is toegestaan, gegevens zonder dat uw goedkeuring hiervoor nodig is.

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op.